top of page

Anna M. Gassol

Doctora en psicologia i Analista junguiana

Professora associada, Universitat de Barcelona

LA MEVA EXPERIÈNCIA

M'he format i desenvolupat la meva experiència professional a Tòquio, Los Angeles i Barcelona, aportant aquesta multiculturalitat a la meva pràctica. Exerceixo com a analista junguiana independent a la meva consulta a Barcelona i Badalona, i anteriorment a Tòquio des de 1993.

 

Tinc un doctorat en psicologia. La meva tesi doctoral “Marriage: A path to the Meaning of Life in the Writings of Adolf Guggenbühl-Craig” és una investigació sobre la relació de parella en el marc de la Psicologia Analítica de C.G. Jung fruit de la meva pràctica professional com a analista. Els directors de la meva tesi van ser el Dr. Shunya Takeno, analista junguià i professor de la Universitat Nihon de Tòquio,  i el Dr. Francesc Torralba, professor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna.

Entre el 1979 i el 1992 vaig treballar com a professora  de primària i secundària, d'educació especial i psicòloga escolar a l'àrea de Barcelona i a Los Angeles; vaig impartir cursos de postgrau en educació especial i dissenyar un curs de postgrau en necessitats educatives especials.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Anna 2017 copy.jpg
Formació

 

Doctorat en Psicologia

i Diploma de Menció Doctorat Europeu

Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. 

Universitat Ramon Llull. 2004

 

Màster en Investigació Psicològica

Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. 

Universitat Ramon Llull. 2000

 

Diploma de Psicologia Analítica

SEPA, Associació Espanyola de Psicologia Analítica; 

IAAP, International Association for Analytical Psychology. 1997

 

CBEST, Certificat Professora d’Educació Bilingüe a Califòrnia –USA

California State Departament of Education, USA. 1990

 

Specialist Instruction Credential in Special Education

Commission on Teacher Credentialing. State of California, USA. 1989

 

Mestra de Català

ICE, Institut Ciències de l’Educació.

Universitat Politècnica de Catalunya. 1987

 

Diploma de Pedagogia Terapèutica

Escola Universitària de Formació del Professorat d’EGB Blanquerna. 

Universitat Ramon Llull. 1986

 

Funcionària de Carrera, professora d’Educació Especial

Ministeri d’Educació i Ciència. 1986

 

Llicenciada en Psicologia i Ciéncies de l’Educació

Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educ.

Universitat de Barcelona. 1982

 

 

Consulta Clínica

 

Consulta clínica i docència. Barcelona i Tóquio. 1993-actualitat

Psicoteràpia i anàlisi (adults, nens i adolescents);

Supervisió de mestres i psicòlegs

Seminaris

Formació de psicòlegs Junguians

ISEP Clínic. Barcelona. 1986-1988

Psicoteràpia (nens i adolescents);

Diagnòstic;

Tractament psicopedagògic de les dificultats d’aprenentatge.

Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Departament de Psiquiatria. Barcelona. 1982-1984

Coterapeuta en un grup de teràpia antialcohòlica.

 

Publicacions i Conferències

Gassol, Anna M., "I and other, and I, the other. The use of images for education on individuation", Congrés de l’Associació Internacional de Psicologia Analítica (IAAP). Agost 2019, Vienna.

Lorenzo Ramírez, Nuria i Gassol, Anna M., "La inclusión en la educación infantil y el alma inclusiva del educador", Educación e Inclusión: Desafíos formativos y curriculares, pp. 55-70. Barcelona: Universitat de Barcelona i Edicions Saragossa, 2019.

Gassol, A., “Imagination Versus Fantasy in the ‘Individuation Marriage’” Panel 17: Imaginative Union and Process, 3er Congrés Acadèmic Internacional de Psicologia Analítica & Estudis Junguians: Psyche and Imagination. Juliol, 2006. London, UK. Universitat de Greenwich, Old Royal Naval College. 

 

Gassol, A.M.,“Què és especial en l’educació especial?”. Aloma, vol. 13, pp. 134 – 144, gener 2004. Barcelona: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

 

Gassol, A.M. (2004). “Marriage: A Path to the Meaning of Life in the Writings of Adolf Guggenbühl-Craig” [S. Takeno i F. Torralba, Dirs.]. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Tesi doctoral.

 

Gassol, A.M. (1999). “La importància del femení en les relacions de parella des d’una perspectiva Junguiana”. [P. Segura, Dir.]. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Tesina de Master.

 

Gassol, A.M. (Setembre 1994). "Partner to ikiru: Tasha tono deai. La relación de pareja: el encuentro con el Otro". Diálogos, 3. 3 - 8. Tokio: Planeta Co., Ltd.

 

Gassol, A.M. (Maig 1994). "Vivir en Japón, soñar con (S)iberia". Diálogos, 1. 9, 10 i 11. Tokio: Planeta Co., Ltd.

 

Gassol, A.M.; Luna, M. i Vallribera, MR. (1985). Antara 3. Llengua, tercer d’EGB. Barcelona: Ed. Grup Promotor/Santillana.

 

Fons, M.;Gassol, A.M. i Luna, M. (1985). Antara 4. Llengua, quart d’EGB. Barcelona: Ed. Grup Promotor/Santillana.

bottom of page