Anna M. Gassol

Doctora en Psicologia

Anàlisi Junguiana i PsicoteràpiaPer arribar a ser analista d’orientació Junguiana a més de la formació teòrica així com de treballar sota supervisió hem de realitzar al voltant de tres cents hores d’anàlisi personal per tal d’aprendre progressivament a mirar el nostre interior. Això és així perquè després a la nostra consulta continuarem exercint aquesta pràctica de mirar dins per poder copsar l’interior dels nostres analitzands.

Allò que percebem en ells, a menys que tinguem una actitud defensiva, alhora afecta el nostre ésser intern en una reciprocitat constant interminable que tantmateix crea una forma de relació amb els nostres analitzands: una relació amb/ d’ ànima. La tasca de la nostra professió és la d’exercir la visió analítica. Un/a analista assumeix que la conducta externa respón a un interior significatiu, i que per tant, endinsant-se en el problema podrà entendre's el seu sentit. Aquest enfocament és psicològic. Altrament dit, l’ànima és la primera premissa.

Per què llavors hi ha alguns terapeutes , ja sigui psiquiatres o psicòlegs que tenen al seu punt de mira la "perfecció"? O per què estan més orientats cap a l'ego que al camí de l'ànima?

Psiquiatria significa "curació o teràpia de la psique orientada a la totalitat". En el camp de la medicina només trobem tres especialitats els noms de les quals utilitzen "iatréia" en lloc de "logos": psiquiatria, pediatria i geriatria. Les especialitzacions que utilitzen "logos" estan orientades cap a determinades parts de l'individu, com ara la cardiologia. Curiosament trobem "ginecologia" orientada només a les dones. Solament dona (o solament home) significa unicament una part, no la totalitat. En el Simposi de Plató s'hi deia que els homes i les dones van ser separats del seu ésser enter (d'una totalitat andrògina) i és per això que els calia buscar la completesa. Però els nens i els ancians són complets en sí mateixos; aleshores no diem "pediologia" o "geriatrologia". La psiquiatria suposadament hauria d'assolir la totalitat de l'individu mitjançant la comprensió de les malalties de l'ànima i pel tractament d'aquestes des d'una perspectiva integradora. Però actualment la psiquiatria tendeix a emfatitzar només l'aspecte biològic (de la psique), i d'aquesta manera alguns psiquiatres acaben orientant la seva feina a una part de l'individu - el cervell -, en lloc de l'ànima.

Psicologia significa "Logos de la psique". Podem entendre "Logos", ja sigui com una funció psicològica orientada al "discerniment de la psique en parts" o com "el dir". Com "el relat de l'ànima" ens referim literalment a la completesa de l'individu. Alguns psicòlegs entenen els assumptes psicològics com el relat de l'ànima, i si és així, treballen sobretot amb l'ànima i accepten la imperfecció. Però el discerniment de la psique en parts realitzat a través de judicis, que no tenen en compte el sentit, acaba donant lloc a una inadequada comprensió de la psique en la que l'individu esdevé dividit o fragmentat: la investigació sobre la seva psique es fa analitzant-la en parts, i per sostenir aquesta fragmentació a l'individu li caldrà un ego fort.

El que fa que els analistes, com jo mateixa, gaudeixin del fet que siguin els sers humans el seu objecte de treball, és precisament la seva qualitat d'imperfecció, és a dir de la seva humanitat (enlloc de divinitat). L'anàlisi versa sobre el procés d'arribar a la completesa en lloc de la perfecció. La completesa inclou el bé i el mal, la bellesa i la lletjor, el seny i la bogeria, etc. La completesa mai no significa perfecció. La completesa té sed d'integració, no de separació.Psicòloga Analista: Psicoteràpia i Anàlisi (C.G. Jung)
Analista didacta (supervisió i formació professional)
Pedagoga terapeuta


English

ServeisPsicologia Profunda: C.G. JungAnàlisi Junguiana i Psicoteràpia Curriculum VitaeContacte
(34) 659 256 799
anna@annagassol.com