Anna M. Gassol

Doctora en Psicologia

Psicologia Profunda: C.G. Jung
A l’anàlisi Junguiana, L’analista i l’analitzand asseguts cara a cara estan mutuament involucrats en un procés interactiu alhora conscient i inconscient.

L’objectiu d’aquest procediment dialèctic és la individuació, el procés pel qual una persona esdevé ella mateixa o enterament individuada; és a dir, una unitat separada i indivisible o entera (completa). Així, la persona esdevé conscient d’allò que la fa un ser humà únic així com d’allò que al mateix temps la fa una dona o un home corrent.

L’enteresa o completesa inclou a més de la participació del conscient la de l’inconscient. Per tant, tota la psique (o ànima) hi és involucrada. Si bé la psicologia no pot explicar l’ànima, els psicòlegs Junguians no només no poden ignorar-la sinó que n’han de tenir cura amb passió.

La Psicologia Analítica concebeix com a veritat quelcom que no s’assembla ni de lluny a la mena de veritat amb la que tracten els psicòlegs experimentals perquè donat que es refereix a la realitat de la psique, aquesta realitat de la psique és concebuda en tota la seva amplitud i no només en relació als seus continguts mentals i a la conducta o comportament. La naturalesa de la realitat psíquica de cap manera es pot copsar submetent-la a un examen experimental però sí es pot copsar de manera significativa. En l’anàlisi abordem l’insconcient com un requeriment indispensable per accedir a l’interior de l’ésser. Utilitzem el somnis, per exemple, com el “llenguatge” a través del qual sabem de l’inconscient, però sense la intenció de submetre ja sigui l’inconscient mateix ja siguin els somnis a cap examen ni cap altra mena de constricció. És per això que l’anàlisi portat a terme per aquesta via de significació s’articula com un exercici d’amplificació, i per tant, les imatges dels somnis volen ser amplificades mitjançant les associacions personals del somniador; dites imatges mai no haurien de ser reduides perquè constitueixen metàfores de la vida inconscient.

La Psicologia Analítica per tal de treballar en el procés de la individuació s’ha d’enfocar necessàriament en els processos de l’inconscient juntament amb els factors empírics de la biografia individual amb el benentés que aquests constitueixen veritats que han estat vivenciades per l’individu alhora obectivament i subjectivament, tal i com pertoca doncs així mateix és la naturalesa de l’experiència de la vida.

Psicòloga Analista: Psicoteràpia i Anàlisi (C.G. Jung)
Analista didacta (supervisió i formació professional)
Pedagoga terapeuta


English

ServeisPsicologia Profunda: C.G. JungAnàlisi Junguiana i Psicoteràpia Curriculum VitaeContacte
(34) 659 256 799
anna@annagassol.com