Anna M. Gassol

Doctora en Psicologia

PublicacionsGassol, A., “Imagination Versus Fantasy in the ‘Individuation Marriage’” Panel 17: Imaginative Union and Process, 3er Congrés Acadèmic Internacional de Psicologia Analítica & Estudis Junguians: Psyche and Imagination. Juliol, 2006. London, UK. Universitat de Greenwich, Old Royal Naval College.

Gassol, A.M.,“Què és especial en l’educació especial?”. Aloma, vol. 13, pp. 134 – 144, gener 2004. Barcelona: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull.

Gassol, A.M. (2004). “Marriage: A Path to the Meaning of Life in the Writings of Adolf Guggenbühl-Craig” [S. Takeno i F. Torralba, Dirs.]. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Tesi doctoral.

Gassol, A.M. (1999). “La importància del femení en les relacions de parella des d’una perspectiva Junguiana”. [P. Segura, Dir.]. Barcelona: Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna. Tesina de Master.

Gassol, A.M. (Setembre 1994). "Partner to ikiru:Tasha tono deai. La relación de pareja: el encuentro con el Otro". Diálogos, 3. 3 - 8. Tokio: Planeta Co., Ltd.

Gassol, A.M. (Maig 1994). "Vivir en Japón, soñar con (S)iberia". Diálogos, 1. 9, 10 i 11. Tokio: Planeta Co., Ltd.

Gassol, A.M.; Luna, M. i Vallribera, MR. (1985). Antara 3. Llengua, tercer d’EGB. Barcelona: Ed. Grup Promotor/Santillana.

Fons, M.;Gassol, A.M. i Luna, M. (1985). Antara 4. Llengua, quart d’EGB. Barcelona: Ed. Grup Promotor/Santillana.


Psicòloga Analista: Psicoteràpia i Anàlisi (C.G. Jung)
Analista didacta (supervisió i formació professional)
Pedagoga terapeuta


English

ServeisPsicologia Profunda: C.G. JungAnàlisi Junguiana i Psicoteràpia Curriculum VitaeContacte
(34) 659 256 799
anna@annagassol.com