Anna M. Gassol

Doctora en Psicologia

InvestigacióGrau de Doctorat i Diploma de Menció de Doctorat Europeu

Tesi doctoral, “Marriage: A Path to the Meaning of Life in the writings of Adolf Guggenbühl-Craig”. Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Recerca tesi doctoral

Facultat de Psicologia Blanquerna. URL. Barcelona
The Japan Institute of Analytical Psychology; Tokyo, Japó
Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana ¨H: Bernheim” reconeguda al M.I.U.R.S.T. 30/5/2002
Verona, Itàlia. 2000-04

Codirectors:

Dr. Shunya Takeno,
Psiquiatra analista.
Professor de Nihon University, Tokyo, Japó;
professor de The Japan Institute of Jungian Psychology, Japó, i membre de la IAAP, International Association for Analytical Psychology.

Dr. Francesc Torralba,
Cap acadèmic de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna;
professor de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Barcelona.


Avaluat per a l’acreditació de la Menció Europea:

Dr. Astrid Riehl-Emde
professora de Universitätskliniken Familien Therapy, Universitat de Heidelberg, Alemanya.

Dr. Luigi Zoja,
Psicòleg Analista. Diplomat i Professor de l’Institut Jung de Zürich.
President de CIPA, Centre Italià de Psicologia Analítica entre el 84 i el 93.
Del 1998 al 2001 president de la IAAP, International Association for Analytical Psychology.
En curs: cap del Comitè d’Ètica de la IAAP, International Association for Analytical Psychology, Zürich; professor de Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi Ericksoniana ¨H: Bernheim”, Verona, Itàlia.


Altra Activitat Investigadora Desenvolupada


Universitat:

Membre al grup de recerca:
Psicologia dels Grups
Llic. Eduard Molist
Fac. de Psicologia i C. de l’Ed. i l’E.,
Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 1999-00

Membre al grup de recerca:
Diversitat i Multiculturalitat
Dra. Julieta Piastro,
Fac. de Psicologia i C. de l’Ed. i l’E.,
Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 1997-99

Membre al grup de recerca: Psicologia Profunda i Antropologia
Dr. Pere Segura,
Fac. de Psicologia i C. de l’Ed. i l’E.,
Blanquerna. Universitat Ramon Llull. 1997-99


Educació Primària:

Professora d’educació especial col.laboradora en el projecte:
“Development of Whole Language”
Los Angeles Case Studies Project,
Paramount Unified School District, California. 1989-90

Professora d’educació especial col.laboradora en el projecte:
“Literature-based teaching strategies”
Los Angeles Case Studies Project,
Paramount Unified School District, California. 1989-90

Psicòloga col.laboradora en el projecte d’investigació en l’acció: “L’Avaluació dels projectes en el cicle inicial”
Dr. Fernando Hernández,
ICE, Inst. de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona. 1988-89

Psicòloga col.laboradora en el projecte d’investigació en l’acció: “Estratègies utilitzades en el procés d‘aprendre pels alumnes del cicle mig”
Dr. Fernando Hernández,
ICE, Inst. de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona. 1988-89

Psicòloga Analista: Psicoteràpia i Anàlisi (C.G. Jung)
Analista didacta (supervisió i formació professional)
Pedagoga terapeuta


English

ServeisPsicologia Profunda: C.G. JungAnàlisi Junguiana i Psicoteràpia Curriculum VitaeContacte
(34) 659 256 799
anna@annagassol.com