Anna M. Gassol

Doctora en Psicologia

Experiència Docent


Participació Docent en Congressos i Jornades de Psicologia Junguiana

Panel 17: Imaginative Union and Process, Anna Gassol, Imagination Versus Fantasy in the ‘Individuation Marriage’; 3er Congrés Acadèmic Internacional de Psicologia Analítica & Estudis Junguians: Psyche and Imagination. Universitat de Greenwich, Old Royal Naval College, London, UK. 6-9 juliol, 2006.


Autoria Cursos de Postgrau

Autora del programa de postgrau – 25 crèdits - “Intervenció psico-pedagògica en nens amb necessitats educatives especials“.
Acreditat per: ICE, Institut de Ciències de l’Educació. Universitat Politècnica de Catalunya, el 29 de maig del 1992.
Impartit a: ISEP, Insitut Superior d’Estudis Psicològics. Barcelona. 1992


Cursos de Postgrau Impartits


Seminari di Aggiornamento

Crèdit:

Matrimonio: Un Percorso Verso Il Significato della Vita Negli Scritti Di Adolf Guggenbühl-Craig
Escuola Universitaria S.P.P.I.E. “H. Bernheim”.
Verona, Itàlia. Juny 2004


Psicologia Analítica

Crèdits:

Vida i Obra de Jung.
Sandplay.
Els arquetipus.
Imatges del Masculí & del Femení.

SEPA, Societat Espanyola de Psicologia Analítica en col.laboració amb la Universitat Ramon Llull .
Barcelona. 1998-00


Intervenció psico-pedagògica en nens amb necessitats educatives especials

Crèdit:

Detecció i terapèutica de les dificultats d’aprenentatge
Impartit a ISEP, Institut Superior d’Estudis Psicològics, i acreditat per
l’ICE, Inst. de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Barcelona, San Sebastián, Santiago de Compostela. 1992-93


Educació Especial

Crèdits:

Pedagogia Terapèutica.
Psicopatologia Infantil.

Impartits a ISEP, Institut Superior d’Estudis Psicològics, i acreditat per
l’ICE, Inst. De Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Barcelona, San Sebastián, Santiago de Compostela. 1991-92


Altra Experiència Docent: Mestra de suport i d’educació especial

Centres:

A) Departament d’Educació de La Generalitat de Catalunya: escoles ordinàries, centres d’educació especial i escola d’acció especial.
1983-92, Fco. Platon Sartí, Abrera; Jeroni de Moragas, Ripollet; Alpi, l’Hospitalet de Llobregat; Can Clos, Barcelona; Pompeu Fabra, Barcelona; La Palmera, Barcelona

B) Paramount School District. California State Department of Education. USA.
1989-90, Mark Keppel, Los Angeles.

1986-92: Activitat psicopedagògica desenvolupada com a mestra de suport per a l’educació especial i com a responsable del departament de psicologia, a l’ensenyament públic a Barcelona i a Los Angeles, USA, en el següent context,

 • Explicitació del projecte curricular de centre.
 • Organització dels coneixements escolars a partir de projectes de treball.
 • Tractament de la parla familiar i de la segona llengua en un ambient bilingüe.
 • Tractament constructiu de l’ensenyament de la llengua.
 • Plantejament de la diversitat dins la realitat educativa.
 • Agrupaments flexibles.
Funcions:
 • Realitzar una acció preventiva desenvolupant tasques de:
 • suport,
 • diagnòstic,
 • orientació i assessorament psicopedagògic als mestres tutors.
Realitzar una acció assistencial:
 • Reeducacions
 • Adequacions curriculars
 • Entrenament en tecniques d’estudi i estratègies d’aprenentatge
 • assessorament i tractament psicològic d’alumnes amb problemes de comportament; dinàmica de grups
 • assessorament a pares
Realitzar tasques de recerca psicopedagògica participant en els projectes d’investigació del centre.

Realitzar les tasques d’orientació escolar i vocacional.


Altra experiència docent: Professora de català

Centre: Col.legi Virolai, 3r, 4t, 7è, 8è d’EGB i 1r. de BUP. 1979-83


Seminaris impartits:

“El sentit del creixement psicològic en virtut dels nostres vincles familiars”, CEIPM Tres Pins, Barcelona, 2005.
“La pareja: una relación que se puede contar”, Mailuna, Barcelona, 2005.
“Les emocions als somnis i durant l’estat de vigíli”, TAO, Barcelona, 1996.
“Vivir en Japón: La experiencia psicológica de la diferencia”, Centre Català de Kansai, Osaka, 1994.
“El arte de soñar”, Tokyo, 1994.

Psicòloga Analista: Psicoteràpia i Anàlisi (C.G. Jung)
Analista didacta (supervisió i formació professional)
Pedagoga terapeuta


English

ServeisPsicologia Profunda: C.G. JungAnàlisi Junguiana i Psicoteràpia Curriculum VitaeContacte
(34) 659 256 799
anna@annagassol.com