Anna M. Gassol

Doctora en Psicologia

Altra Formació ProfessionalFormació professional rebuda en relació a diverses àrees de coneixement


Psicologia Clínica i Anàlisi Junguiana:

Formació amb,
Dr. Shunya Takeno, AJAJ (Societat Japonesa de Psicologia Analítica); IAAP (Societat Internacional de Psicologia Analítica); professor de Psicologia Analítica a Nihon University,Tokyo, (Japó). Tokyo, 1994-96; 2000-04

Dr. Pere Segura, SEPA (Societat Espanyola de Psicologia Analítica); IAAP (Societat Internacional de Psicologia Analítica); professor de Psicologia Analítica a la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Barcelona, 1996- 99

Dr. Josep Ferrer, SEPA (Societat Espanyola de Psicologia Analítica); IAAP (Societat Internacional de Psicologia Analítica). Barcelona 1982-84; 90-92

Dr. Bach, Departament de Psiquiatria, Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Barcelona 1982-84.

Psicopedagogia:

Cursos,
Developmental/ Primary Education. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA. Setembre 89 – març 90

Anàlisi i supervisió de casos. The Japan Institute of Analytical Psychology. Tokyo, Japó. Gener 93- juny 96; Setembre 2000-abril 2004.


Seminaris,
Alternative Strategies. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

Miscue Analysis, Alternative Assessment. Los Angeles County Case Studies Project. Los Angeles County Office of Education. Los Angeles, USA.

Themes Cycles, Focusing on Integrating the Curriculum and Reading in the Content Areas. Los Angeles County Case Studies Project. Los Angeles County Office of Education. Los Angeles, USA.

Woodcock-Johnson Psycho-Educational Battery Test. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

Update on District Policies and Procedures. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

Consolidated Compliance Review – Progress. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

4th Annual Los Angeles County Case Studies Conference. Los Angeles County Office of Education. Cerritos, California.

Técnicas de intervención en terapia breve. Centro de terapia breve. Barcelona.


Diversitat:

Cursos,
“We tell Stories Workshop”. Center for Performing Arts. Los Angeles, USA. Gener a marc 1990

Seminaris,
Bilingual Education. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

Spanish Literature. Los Angeles County Case Studies Project. Los Angeles County Office of Education. Los Angeles, USA.

Referral Procedure – Limited English Proficient. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

Interpreter Training. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

Cultural Awareness. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.


Tractament constructivista del llenguatge:

Cursos,
L’aprenentatge de la lecto-escriptura al parvulari i cicle incial. Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona, Cursos 86 – 87 i 88-89.

Seminaris,
Alternative Reading Assessment – Miscue Analysis; Poetic Dialog; Literature Study Groups. Los Angeles County Case Studies Project. Los Angeles County Office of Education. Los Angeles, USA.

Literacy and Whole Language Instruction. Los Angeles County Case Studies Project. Los Angeles County Office of Education. Los Angeles, USA.

Whole Language for Case Studies Program. Los Angeles County Case Studies Project. Los Angeles County Office of Education. Los Angeles, USA.

Literature Study Groups in 2nd Grade. Los Angeles County Case Studies Project. Los Angeles County Office of Education. Los Angeles, USA.


Educació Especial:

Cursos,
Logopèdia (28 crèdits). ISEP, Institut Superior d’Estudis Psicològics. Barcelona. Curs 82-83.

Seminari de mestres especialistes de l’Educació Especial. I.C.E. de la Universitat de Barcelona. Cursos 90-91 i 91-92.

Seminaris,
Special Education Update. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

Seminari sobre educació especial, i organització i pràctica de “Whole Language” i “Theme Cycles” en una classe de cinquè a l’escola pública “Isaac Imes School”. Phoenix, Arizona, USA.

All Resource Specialist Program and Special Education Teachers Update. Paramount Unified School District. Los Angeles, USA.

VII Simpòsium de Paidopsiquiatria Anàlisi de la Normalitat: El nen normal. Institut d’Estudis de la Salut de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.


Assistència a Congressos de Psicologia Analítica

XVI Congrés de l’Associació Internacional de Psicologia Analítica. Edges of Experience, Memory and Emergence. IAAP (International Association of Analytical Psychology). Barcelona, Espanya. 29 d’agost – 3 de setembre, 2004.

2on Congrés Acadèmic Internacional de Psicologia Analítica & Estudis Junguians. Current Connections: Creative Dialogues. IAAP (International Association of Analytical Psychology), IAJS (International Association for Jungian Studies) & Texas A&M University. College Station, TX, United States. 7 – 10 juliol, 2005.

3er Congrés Acadèmic Internacional de Psicologia Analítica & Estudis Junguians. Psyche and Imagination. Universitat de Greenwich, Old Royal Naval College, London, UK. 6-9 juliol, 2006.

Psicòloga Analista: Psicoteràpia i Anàlisi (C.G. Jung)
Analista didacta (supervisió i formació professional)
Pedagoga terapeuta


English

ServeisPsicologia Profunda: C.G. JungAnàlisi Junguiana i Psicoteràpia Curriculum VitaeContacte
(34) 659 256 799
anna@annagassol.com