Anna M. Gassol

Doctora en Psicologia

Activitat en el Camp ClínicConsulta clínica i docència. Barcelona i Tóquio. 1993-actualitat

  • Psicoteràpia i anàlisi (adults, nens i adolescents);
  • Supervisió de mestres i psicòlegs
  • Seminaris
  • Formació de psicòlegs JunguiansISEP Clínic. Barcelona. 1986-1988

  • Psicoteràpia (nens i adolescents);
  • Diagnòstic;
  • Tractament psicopedagògic de les dificultats d’aprenentatge.Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Departament de Psiquiatria. Barcelona. 1982-1984

  • Coterapeuta en un grup de teràpia antialcohòlica.

Psicòloga Analista: Psicoteràpia i Anàlisi (C.G. Jung)
Analista didacta (supervisió i formació professional)
Pedagoga terapeuta


English

ServeisPsicologia Profunda: C.G. JungAnàlisi Junguiana i Psicoteràpia Curriculum VitaeContacte
(34) 659 256 799
anna@annagassol.com