#feature{background-image:url('resources/my-image.jpg');}

Anna M. Gassol

Doctora en Psicologia

Currículum Vitae

Formació Acadèmica


Doctorat en Psicologia
i Diploma de Menció Doctorat Europeu


Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna.
Universitat Ramon Llull. 2004

Màster en Investigació Psicològica

Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna.
Universitat Ramon Llull. 2000

Diploma de Psicologia Analítica

SEPA, Associació Espanyola de Psicologia Analítica;
IAAP, International Association for Analytical Psychology. 1997

CBEST, Certificat Professora d’Educació Bilingüe a Califòrnia –USA

California State Departament of Education, USA. 1990

Specialist Instruction Credential in Special Education

Commission on Teacher Credentialing. State of California, USA. 1989

Mestra de Català

ICE, Institut Ciències de l’Educació.
Universitat Politècnica de Catalunya. 1987

Diploma de Pedagogia Terapèutica

Escola Universitària de Formació del Professorat d’EGB Blanquerna.
Universitat Ramon Llull. 1986

Funcionària de Carrera, professora d’Educació Especial

Ministeri d’Educació i Ciència. 1986

Llicenciada en Psicologia i Ciéncies de l’Educació

Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educ.
Universitat de Barcelona. 1982


Psicòloga Analista: Psicoteràpia i Anàlisi (C.G. Jung)
Analista didacta (supervisió i formació professional)
Pedagoga terapeuta


English

ServeisPsicologia Profunda: C.G. JungAnàlisi Junguiana i Psicoteràpia Curriculum VitaeContacte
(34) 659 256 799
anna@annagassol.com